MANUEL - Kontaktnät på eget språk

 


MANUEL är en kontakt- och väntjänst för invandrare i Storstockholmsområdet, som har funnits sedan år 2000. Verksamhetens syfte är att ge stöd och hjälp på invandrarnas eget språk när han/hon drabbas av t. ex. sjukdom, familjetragedier, juridiska tvister eller andra svårigheter. Språkhinder och kulturella skillnader kan bli särskilt accentuerade i sådana situationer.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom verksamhetsbidrag från Socialnämnden i Stockholm samt bidrag från Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd.

 

 

 

 

 

 

 

Manuel  finns nu på Södergården, Götgatan  37  3 tr. över gården

    Klicka för att se en karta