MANUEL - Kontaktnät på eget språk


MANUEL är en kontakt- och väntjänst i
Storstockholmsområdet för människor som på grund av annan språklig bakgrund har svårigheter att förstå eller uttrycka sig på svenska.

Verksamhetens mål är att ge stöd och hjälp på eget språk när någon är i behov av kontakt med t. ex. sjukvården och olika myndigheter, har juridiska eller andra problem i det svenska samhället. Språksvårigheter och kulturella skillnader blir ofta tydliga i svåra situationer.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom bidrag från Stockholms stad och Stockholms läns landsting
.

 

 

 

 

 

Ny samordnare på Manuel, klicka!

 

Manuel är nu åter öppet!

    Klicka för att se en karta

d