Många invandrare, framförallt äldre personer, lever i isolering och vet inte vart de ska vända sig när de är i behov av hjälp i olika situationer. Språksvårigheter och kulturella skillnader blir särskilt påtagliga i krissituationer. Att tala om sitt behov av stöd på sitt
modersmål blir extra tryggt för många.


När någon tar kontakt med Manuel kan vi tillsammans gå igenom
den sökandes önskemål och bestämmer därefter om lämpliga
åtgärder. Ofta handlar det om att man vill ha kontakt med
sjukvården eller olika myndigheter, t.ex. Migrationsverket,
Försäkringskassan, socialtjänsten, Polisen eller SFI. Många vill ha
hjälp med att fylla i blanketter, överklaga ett beslut eller få juridiska
råd. I sådana sammanhang kan Manuel bistå med stöd och råd.

Talar du själv något annat språk än svenska och vill ingå i vårt
nätverk, kontakta gärna Manuel.


Manuel har inga möjligheter att ge ekonomiskt bistånd däremot är
våra tjänster kostnadsfria.


Du är också mycket välkommen att bli medlem i Manuel. Avgiften
är för närvarande 100 kr per år för enskild medlem, 200 kr per
familj och 50 kronor för studerande. Föreningen Manuels plusgiro
är: 1105685-3.