Många invandrare - framförallt äldre sådana - lever i stor isolering och vet kanske inte vart de ska vända sig när de är i akut behov av hjälp. Språksvårigheter och kulturbetingade skillnader blir självfallet särskilt påtagliga i krisartade situationer. Då duger ingenting annat än modersmålet.

Här några exempel på fall där MANUEL kan hjälpa till:

  •  
  • En kvinna får beskedet om en allvarlig sjukdom. Hon vill inte tala med sina närmaste då sjukdomen kan ses som ett straff från högre makt. Hon behöver tala med en läkare som förstår hennes kultur och kan tala med henne på det egna modersmålet.

     

  •  
  • En man har levt i Sverige i många år, men har inte haft möjlighet att lära sig det svenska språket. Han tar kontakt med MANUEL, som ger honom tips och råd om hur han ska komma igång med studierna.

     

  •  
  • En kvinna klarar inte själv att tyda en handling från försäkringskassan eller socialtjänsten. MANUEL kan hjälpa till.