Föreningens årsmöte äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.30  i Södergården

                                

                                      **************************************

 

Mellanösterndag med Manuel den 27 maj 2019
Föreningen MANUEL-kontaktnät på eget språk arrangerar en dag för att
lyfta kultur från andra länder i Mellanöstern med kläder, hantverk och
konst. Olika musik- och poesiframträdanden under kvällen.
Drop- in från kl. 16.00 – 18.45 på Blackebergs bibliotek, Blackebergsplan1.
Vi bjuder på kaffe, te och smörgås och frukt.
För mer information kontakta Nadia Alsaleem tel. 070 452 01 07 eller
Medborgarkontoret tel. 08 508 060 61.
VÄLKOMMEN

 

  

      Om du vill stödja vår verksamhet och bli medlem -  betala in årsavgiften på 100 kronor till vårt pg 110 56 84 - 3.

                                         **************************************

 

 

 

     Pågående projekt: Ny tid för kvinnor från Mellanöstern.

Projektet syftar till att skapa ett nätverk och mötesplatser för kvinnor från Mellanöstern och därigenom ge  möjligheter  att diskutera kvinnans roll i det "nya" och det "gamla" samhället. Att skapa en kulturmedvetenhet och kunskaper som kan bidra till en ökad integration i det svenska samhället.

Vi har också startat en samtalsgrupp för arabisktalande för att ge möjligheter att diskutera hur det känns att leva i en annan kultur än den man vuxit upp i.
 

                                                                               
                                 ***************************************