Nästa styrelse- /vänmöte äger rum tisdagen den 14 november 2017 kl. 18  i Södergården

                              

  

                                      **************************************

  

      Om du vill stödja vår verksamhet och bli medlem -  betala in årsavgiften på 100 kronor till vårt pg 110 56 84 - 3.

 

                                         **************************************

 

 

     Pågående projekt: Ny tid för kvinnor från Mellanöstern.

Projektet syftar till att skapa ett nätverk och mötesplatser för kvinnor från Mellanöstern och därigenom ge  möjligheter  att diskutera kvinnans roll i det "nya" och det "gamla" samhället. Att skapa en kulturmedvetenhet och kunskaper som kan bidra till en ökad integration i det svenska samhället.

Vi har också startat en samtalsgrupp för arabisktalande för att ge möjligheter att diskutera hur det känns att leva i en annan kultur än den man vuxit upp med.
 

                                                                               
                                 ***************************************